USA

Všeobecné informace o jurisdikci a geografická poloha

Spojené státy americké získaly nezávislost na Velké Británii 4.7.1776 aktem tzv. Prohlášení nezávislosti třinácti britských kolonií (právě proto má americká vlajka 13 pruhů). Padesát hvězd na americké vlajce potom znamená, že v dnešní době mají USA padesát států sdružených v tzv. konfederačním systému. Spojené státy mají rozlohu 9.833.517 km2 a v roce 2022 přesáhl počet obyvatel 340 milionů. Z ekonomického hlediska jsou Spojené státy hospodářsky nejsilnější zemí na světě. Spojené státy nejsou obecně používány za daňový ráj, některých zákonných možností lze však využít až k úplnému osvobození příjmů od daně. Úředním jazykem je de facto angličtina (ačkoliv legislativa otázku úředního jazyka neupravuje), na jihu a jihozápadě země se však hojně užívá i španělština.

 

Právní forma daňově zvýhodněné společnosti

Daňově zvýhodněné společnosti se v USA nazývají Limited Liability Company (zkráceně LLC). Společnost má formu osobní společnosti s tím, že společníci neručí za závazky společnosti. Stejně jako osobní společnosti v České republice, i LLC přenáší zdanění svých zahraničních příjmů přímo na společníky společnosti. Nutností je tak využít kombinace americké LLC spolu s jinou offshore společností, jejíž příjmy ze zahraničních zdrojů budou osvobozeny od daně. Povinností společnosti je udržovat své statutární sídlo ve zvoleném státě USA a mít zde i svého registračního agenta. Společnost nesmí mít příjmy a výdaje ze zdrojů nebo na území USA. Legislativa USA je mimořádně komplikovaná, a proto je třeba každý obchodní případ a záměr založit společnost předem podrobně prokonzultovat.

 

Proces založení

Veřejnému registru firem se předkládá zakladatelská listina společnosti. Společnost je možné založit během 2 - 5 týdnů v závislosti na zvoleném státě USA. Dále je třeba počítat i s prodlením při doručování dokumentů na klientovu adresu, nicméně kurýrní služby v USA jsou na poměrně vysoké úrovni a tak jsou dokumenty na místě určení obvykle do 3 - 4 dnů po založení společnosti.

Statutární zástupci a společníci

Statutárním zástupcem společnosti může být jak fyzická, tak právnická osoba (např. jiná offshore společnost). Každá společnost musí mít minimálně jednoho manažera a jednoho společníka, nikdo ze statutárních zástupců ani společníků nesmí být rezidentem nebo plátcem daně v USA, společníkem nebo manažerem však může být jiná americká LLC. Valné hromady společnosti se mohou konat kdekoliv na světě, musí se však konat alespoň jedenkrát ročně.

 

Základní kapitál a daně

Standardně zakládáme společnosti se základním kapitálem ve výši 200.000 USD, což je vhodná částka pro aplikaci nejnižších ročních poplatků za společnost. Základní kapitál musí být plně splacen, peníze však není nutné nikde deponovat.

 

Účetnictví a audit

Po amerických společnostech se nepožaduje vedení účetnictví a předkládání auditu, pokud splňují nádledující podmínky:

 • nemají příjmy ze zdrojů na území USA a ani jim nevznikly na území USA žádné výdaje;
 • nemají na území USA zaměstnance;
 • společník nebo statutární zástupce společnosti není daňovým rezidentem USA;
 • nevlastní na území USA žádný majetek.

 

Anonymita a diskrétnost

Registr firem je veřejnosti přístupný (dokonce i na internetu) a kdokoliv může získat výpis z tohoto registru (teoreticky i český správce daně). Proto je vhodné využít služby Nominee Managera pro vyšší anonymitu či diskrétnost. Povaha společnosti neumožňuje anonymní vlastnictví podílu ve společnosti, neboť se jedná o osobní společnost, vlastníci podílu na společnosti se však do veřejného rejstříku nezapisují, anonymita vlastníků společnosti je tak vůči třetím osobám, a tedy i veškerým úřadům maximální. Upozorňujeme, že je velice komplikované otevřít pro LLC společnost z USA jakýkoliv bankovní účet.

Online přístupy k registrům společností

 

Nabídka jednotlivých jurisdikcí

V současné době jsme schopni zajistit založení LLC společnosti v těchto státech USA:

Jurisdikce (stát) Kód státu Doba nutná k založení LLC Poplatky za založení a 1. rok  správy Obnovovací poplatky v dalších letech
California CA 2 - 4 týdny € 2.990 € 2.490
Delaware DE 3 - 4 týdny € 1.990 € 1.190
Florida FL 3 - 4 týdny € 1.690. € 1.190
Indiana IN 2 - 4 týdny € 1.990 € 1.190
Iowa IA 2 - 4 týdny € 1.990 € 1.190
Nevada NE 3 - 4 týdny € 1.990 € 1.190
New York NY 3 - 5 týdnů € 1.990 € 1.190
Oregon OR 2 - 4 týdny € 1.690 € 1.190
Washington D. C. DC 3 - 5 týdnů € 2.290 € 1.190
Washington WA 2 - 4 týdny € 1.990 € 1.190
Wyoming WY 3 - 4 týdny € 1.990 € 1.190

 

Uvedené poplatky zahrnují zejména tyto služby:

 • založení společnosti, poskytnutí registrovaného sídla společnosti (nikoliv obchodní adresy), služby registračního agenta
 • doručení dokumentů souvisejících se založením společnosti klientovi na území ČR
 • při zaslání do zahraničí je třeba počítat s navýšením o cenu kurýrní služby (cca. EUR 100)
 • zaplacení veškerých poplatků místní vládě
 • opatření dokumentů apostilem v potřebném rozsahu
 • sada vzorových dokumentů pro činnost společnosti (Minutes of Meeting, Operating Agreement, apod.)
 • reliéfní kovové razítko s názvem společnosti, datem a místem registrace, chromové provedení
 • koženkový uzavíratelný pořadač na firemní dokumenty
 • konzultace před založením společnosti i v průběhu registračního procesu v českém nebo anglickém jazyce

 

Nadstandardní služby za příplatek (cena služeb na vyžádání):

 • poskytnutí nominee manažerů a společníků pro zvýšení anonymity klientů
 • vypracování plných mocí, zápisů o rozhodnutích ředitelů, zápisů z valných hromad, apod.
  Pro sepsání dodatečné plné moci je nutný písemný pokyn skutečného vlastníka a předložení kopie osobního dokladu zmocněnce !!!
 • poskytnutí obchodní adresy, přeposílání pošty, poskytnutí telefonních linek (doporučujeme zřídit přes Skype)
 • registrace internetových domén, zřízení e-mailových schránek, fakturace, překladatelské služby, sekretářské služby

Kompletní ceník poskytovaných služeb


Spotřební materiál

 • kancelářské papíry, rozměr Letter, standardně užívané  USA - 500 listů - CZK 1200
 • zlaté (pečetní) kolečko pod reliéfní razítko - 1 ks - CZK 6

 

Placení obnovovacích poplatků v dalších letech

 • jednotlivé státy USA mají stanovena různá data, ke kterým jsou splatné poplatky obnovení společnosti; může se tak stát, že roční obnovovací poplatek bude splatný dříve, než za jeden rok

Přehled termínů splatnosti obnovovacích poplatků

 

Služby nabízené na této stránce jsou poskytovány zahraničními subjekty sídlícími obvykle ve státě požadované registrace společnosti !!! Máte-li zájem o založení LLC společnosti v USA, kontaktujte nás se svým požadavkem e-mailem nebo telefonicky. Pro rychlý kontakt můžete využít také náš kontaktní formulář.