Finanční činnosti, sebefinancování, půjčky, faktoring

Sebefinancování a zpětné půjčky

Stále více států posuzuje možnost odepisovat úroky z úvěrů jednak podle výše vlastního kapitálu společnosti (platí i v ČR), jednak podle vztahu k poskytovateli úvěru. Problematická by mohla být skutečnost, že úvěry poskytované v rámci skupiny mezi osobami spojenými nahrazují faktické zvyšování základního kapitálu.

Zřízení offshore společnosti tak, že není ekonomicky ani personálně spojena s obchodní nebo investiční společností v zemi s vysokým zdaněním, umožňuje podstatně zvýšit limit pro odepisování úroků ze základu daně. Problematická však u některých destinací může být aplikace srážkové daně na úroky vyplácené do zahraničí.

Má-li klient v offshore společnosti uložen majetek, může jej použít jako záruku pro banky při poskytnutí úvěru své společnosti v oblasti s vysokým zdaněním. Poskytovatelem úvěru je banka (sídlící v EU), neuplatní se tedy ustanovení o kvalifikovaném podílu na kontrole úvěrované společnosti, a úroky mohou být zahrnovány do nákladů ve vyšším limitu (tzv. „back to back“ úvěry) a s možností osvobození vyplácených úroků od srážkové daně v České republice.

Nejvhodnější jurisdikce: Kypr

 

Faktoring

V případě, že jsou faktoringové poplatky v zemi s vysokou mírou zdanění odpočitatelnou položkou  základu daně, je možné využít offshore oblasti ke snížení daňové zátěže, a to prostřednictvím faktoringové společnosti sídlící v oblasti s nízkou mírou zdanění, odměna zahraničního faktora není předmětem zdanění v České republice. I v tomto případě však může nastat problém s nutností zajistit daň v případě postoupení pohledávek faktoringové společnosti, smluvní vztah a nastavení struktury faktoringové společnosti tak musí být konzultován s odborníkem.

Nejvhodnější jurisdikce: Estonsko

UPOZORNĚNÍ !!!

Ne všechny způsoby zde uvedené lze použít za všech okolností. Vždy závisí na aktuální daňové legislativě všech zúčastněných zemí. Některé způsoby mohou být dokonce za určitých okolností trestné. Každé konkrétní využití offshore společnosti konzultujte s daňovým poradcem nebo jiným specialistou! Způsoby využití offshore společností uvedené na této internetové stránce neslouží jako návod ke krácení daní! Provozovatel této stránky nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé aplikací postupů popsaných na této internetové stránce.