Přesun podnikání do zahraničí, globální podnikání

Svobodná povolání

Konzultanti, poradci, a jiní příslušníci svobodných povolání, kteří vykonávají činnost v mezinárodním měřítku, často nejsou vázáni jedním místem podnikání a mohou tak vykonávat svoji činnost kdekoliv na světě prostřednictvím společnosti se zvýhodněným daňovým režimem.

Nejvhodnější jurisdikce: Estonsko

 

Poskytování poradenských a obdobných služeb

Mezinárodní struktury a offshore společnosti bývají často využívány na poskytování služeb všeho druhu – poradenskými počínaje a různými službami nezávislých agentů zajišťujících nákup, prodej, získávání nových odběratelů, vyjednávání s obchodními partnery, či garanci dodávek konče. Tyto služby často tvoří logickou součást dovozních a vývozních operací, které současně bývají organizovány přes společnosti sídlící v zemích s daňově výhodným režimem.

Velkou výhodou služeb oproti zboží je jejich nemateriální povaha a snadná přenositelnost, což znemožňuje účinnou regulaci jejich poskytování zahraničními společnostmi.

V tomto případě se často využívá smluv o zamezení dvojího zdanění, které umožňují nezdaňovat příjmy z krátkodobého poradenství poskytnutého na území druhé strany dané smlouvy o zamezení dvojího zdanění (lze aplikovat jen u některých jurisdikcí).

Nejvhodnější jurisdikce: Estonsko

UPOZORNĚNÍ !!!

Ne všechny způsoby zde uvedené lze použít za všech okolností. Vždy závisí na aktuální daňové legislativě všech zúčastněných zemí. Některé způsoby mohou být dokonce za určitých okolností trestné. Každé konkrétní využití offshore společnosti konzultujte s daňovým poradcem nebo jiným specialistou! Způsoby využití offshore společností uvedené na této internetové stránce neslouží jako návod ke krácení daní! Provozovatel této stránky nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé aplikací postupů popsaných na této internetové stránce.