Speciální společnosti / struktury

Speciální společnosti nebo daňové struktury - již existující firmy nebo firemní struktury se speciálními vlastnostmi nebo kombinace společností s ochrannými známkami a internetovými doménami, které lze efektivně využít k daňovému plánování nebo k podnikání.

Jednotlivé subjekty jsou popisovány bez použití skutečných názvů společností, a to z důvodu zabránění indexace názvů internetovými vyhledávači a z důvodu utajení takových subjektů před státními orgány a dalšími nepovolanými osobami. V případě zájmu o speciální společnost nebo daňovou strukturu nás, prosím, kontaktujte na telefonu +420 790 669 988 nebo na e-mailové adrese: info@danovyraj.cz (upozorňujeme však, že podrobnosti o těchto subjektech sdělujeme pouze při osobním jednání v naší kanceláři nebo při jednání prostřednictvím videokonferenčního hovoru).
 

Rezervace termínů

 

Popisy jednotlivých společností a struktur:

 • Česká společnost se zajímavým názvem, založena v listopadu 2016, s bankovním účtem v ČSOB, neplátce DPH, bez ekonomické aktivity.
  Cena CZK 45.000 + hodnota zůstatku na bankovním účtu
  (včetně všech rejstříkových změn vyjma zvýšení základního kapitálu)
   
 • Ochranná známka platná pro ČR s datem práva přednosti od roku 2003, registrovaná pro 5 tříd výrobků a služeb (7, 9, 16, 37, 38), v bezvadném právním stavu
  Cena CZK 249.000 
  (zahrnuje poplatky za kompletní převod práv k uvedenému nehmotnému majetku)
   
 • Větší množství společností registrovaných v USA v letech 2021 - 2023, ceny společností do 2.990 EUR. Vhodný instrument pro případ prokazování původu majetku nebo pro utajení skutečného majitele společnosti. Tyto společnosti nepodléhají nové legislativě USA týkající se evidence skutečných majitelů.