Kdy není možné offshore společnost použít?

Valná většina právních systémů se snaží omezit do maximální možné míry možnost využití offshore a daňově zvýhodněných společností. Ve většině případů dochází k vymezení příjmů, které mají zdroj na území konkrétního státu, který je také oprávněn takové příjmy danit daní z příjmů.

Je tak třeba posoudit příslušnou součást legislativy v každém státě samostatně, nicméně zde přinášíme s ohledem na legislativu České republiky a Slovenské republiky demonstrativní výčet předmětů podnikání, kde není aplikace jakéhokoliv zahraničního prvku možná:
 

  • Tuzemský maloobchod a velkoobchod (podnikatel nakupuje i prodává zboží v tuzemsku)
  • Pronájem nemovitostí a související činnosti (správa, úklid, ostraha, apod.)
  • Provádění staveb v tuzemsku (včetně příbuzných stavebně - montážních činnosti) 
  • Realitní činnost (zprostředkování pronájmu či prodeje nemovitostí) provozovaná v tuzemsku pouze pro tuzemské zákazníky
  • Hostinská činnost (restaurace a pohostinství)
  • Autoškola
  • Většina řemeslných činností provozovaná v tuzemsku pro tuzemské klienty
  • Poskytování služeb v tuzemsku založené na přefakturaci či zprostředkování pro jiný tuzemský subjekt (zprostředkování pojištění, investičních služeb, úvěrů, apod.)

Tento výčet oborů je pouze demonstrativní a nemusí automaticky znamenat, že pro jiný, zde neuvedený obor činnosti, je využití zahraničního prvku možné.