Platební podmínky

Založení nové společnosti

Celková vypočtená cena za objednanou společnost a související poskytnuté služby je splatná na základě faktury v hotovosti v kanceláři zastoupení v ČR nebo bankovním převodem nebo vkladem v hotovosti na bankovní účet vedený v měně USD, EUR nebo CZK v zahraniční bance. Pokud možno nás neprodleně informujte o provedení platby včetně identifikačních údajů platby (jako variabilní symbol uvádějte číslo faktury). Proces založení společnosti bude zahájen okamžitě po připsání finančních prostředků na účet zakladatele.

 

Pořízení ready - made společnosti

Celková vypočtená cena za objednanou společnost a související poskytnuté služby je splatná na základě faktury v hotovosti v kanceláři zastoupení v ČR nebo bankovním převodem nebo vkladem v hotovosti na bankovní účet vedený v měně USD, EUR nebo CZK v zahraniční bance.

Pokud klient přebírá dokumenty ke společnosti osobně v kanceláři zastoupení v ČR, je možná i hotovostní platba proti předání dokumentů, zálohovou platbu v tomto případě nevyžadujeme. Pokud klient požaduje zaslat dokumenty poštou nebo kurýrem, učiníme tak neprodleně po připsání finančních prostředků na náš účet. Zaslání dokumentů na dobírku není možné.

 

Roční obnovovací poplatky

Roční obnovovací poplatky se hradí v těchto termínech splatnosti:

Marshallovy ostrovy, Seychely - nejpozději 21 dnů před datem výročí založení společnosti Ostatní jurisdikce - nejpozději 45 dnů před datem výročí založení společnosti, popř. před datem stanoveným legislativou příslušného státu (např. Florida - 1.5. kalendářního roku - 45 dnů = 15.3.)

Klient obdrží v dostatečném časovém předstihu fakturu s podklady pro provedení platby. Není-li platba včas uhrazena, dostane se společnost do tzv. bad - standing statutu a bezprostředně hrozí její vyškrtnutí z příslušného rejstříku, resp. její zrušení. Je-li klientovi poskytnuta služba nominee ředitele, zaniká ke dni výročí založení společnosti platnost plných mocí a klient není oprávněn za společnost dále jednat.

Platbu je možné provést na základě faktury v hotovosti v kanceláři zastoupení v ČR nebo bankovním převodem nebo vkladem v hotovosti na bankovní účet vedený v měně USD, EUR nebo CZK v zahraniční bance.

Na veškeré platby se dále vztahují níže uvedená » Všeobecná ustanovení o platbách a účtovaných cenách.

 

Poradenské a jiné služby

Platby za poradenské a obdobné služby se provádějí na základě faktury v hotovosti v kanceláři zastoupení v ČR nebo bankovním převodem nebo vkladem v hotovosti na bankovní účet vedený v měně USD, EUR nebo CZK v zahraniční bance. Ceny za úkony či konzultace jsou smluvní a individuálně stanovené a obvykle splatné před provedením úkonu nebo poskytnutím služby.

 

Všeobecná ustanovení o platbách a účtovaných cenách

Cenu za služby je možné platit v měnách dle cen uvedených v ceníku. Platba v jiné měně je rovněž možná, a to podle aktuálně stanoveného obchodního směnného kurzu pro tento typ transakcí. Obchodní směnný kurz je stanoven zejména s ohledem na náklady banky na konverzi měny (cca. 3 %). Aktuální výši obchodního směnného kurzu Vám rádi na vyžádání sdělíme nebo ji můžete zjistit v převodníku měn.