Obchodování s akciemi, komoditami, FOREX

Obchodování s cennými papíry

Další často využívaný způsob využití offshore společnosti. Společnost prostřednictvím brokera či banky na svůj účet nakupuje a prodává cenné papíry. Vhodnou volbou jurisdikce je rovněž možné významně snížit nebo dokonce eliminovat případné srážkové daně z dividend.

Obchodování na měnových trzích (FOREX) 

Jeden z nejčastějších způsobů využití offshore společnosti. Společnost si zřídí bankovní účet a obchodní účet u brokera a sama prostřednictvím svých disponentů obchoduje na měnových trzích. 

Nejvhodnější jurisdikce: Estonsko, Kypr

Účet pro obchodování na měnových nebo akciových trzích je možný prostřednictvím našeho partnera.

UPOZORNĚNÍ !!!

Ne všechny způsoby zde uvedené lze použít za všech okolností. Vždy závisí na aktuální daňové legislativě všech zúčastněných zemí. Některé způsoby mohou být dokonce za určitých okolností trestné. Každé konkrétní využití offshore společnosti konzultujte s daňovým poradcem nebo jiným specialistou! Způsoby využití offshore společností uvedené na této internetové stránce neslouží jako návod ke krácení daní! Provozovatel této stránky nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé aplikací postupů popsaných na této internetové stránce.