Poskytování elektronických a vzdálených služeb - e-commerce

Praktické aplikace e-commerce

Podniky mají často tendenci umísťovat do offshore jurisdikcí zejména své marketingové a prodejní aktivity. Není to však důvod nepřevést offshore i další podnikové funkce, jako je zásobování, řízení, mzdovou agendu a další, pokud to odpovídá povaze a možnostem podniku.

Protože fyzická distribuce může být na smluvním základě svěřena třetí straně, a v některých zemích dokonce nemusí vést ke zdanění, není offshore e-commerce v žádném případě omezen pouze na prodej digitálních produktů. Společnosti, jejichž produkty  možné dodávat  elektronické podobě, nicméně mohou z přechodu na offshore e-commerce realizovat největší výhody v podobě úspory nákladů a daní. To se týká především společností v následujících oborech:

 • Maloobchodní prodej s nehmotnými statky nebo duševním vlastnictvím, jako je software nebo hudba
 • Elektronická nakladatelství
 • Online rezervační služby
 • Vzdělávání po Internetu
 • Online dárkové certifikáty
 • Brokerské a jiné finanční služby
 • Právní služby softwarová a jiná technická podpora (vzdálená technická pomoc)
 • Online informace a průzkumy
 • Přístupové portály
 • Datové sklady
 • Správa databází
 • Certifikační a ověřovací služby
 • Kanály pro zabezpečené transakce a další

Na technické úrovni se požadavky na offshore e-commerce neliší od požadavků na jeho onshore variantu. V podstatě se jedná o server, adekvátní spojení a programové vybavení umožňující předložit nabídku, přijmout objednávku a platbu, a předat instrukci do navazujících subsystémů podniku.

Kterýkoliv z těchto produktů může být v této chvíli dodán zákazníkovi do země s vysokou mírou zdanění, aniž by bylo nutno platit místní dovozní clo a ve většině případů ani DPH. Pokud by přijetí některé ze shora uvedených služeb přesto podléhalo DPH u příjemce služby, má plátce v okamžiku přiznání DPH zároveň nárok na odpočet DPH, pokud přijatou službu využije k uskutečnění svých zdanitelných plnění.

Pokud jde o daň z příjmu, je situace jednodušší s ještě pozitivnějšími výsledky pro offshore e-commerce. Zisky vytvořené v offshore jurisdikci budou podléhat velmi nízkému zdanění, pokud offshore společnost nebude sama prokazatelně kontrolována společností ze země s vysokou mírou zdanění - nestačí pouze vytvářet dojem poskytování služeb ze zahraničí prostřednictvím účelově tvořené firemní dokumentace (např. pouhým uvedením zahraniční fakturační adresy, služba by měla být reálně poskytována prostřednictvím dat / serverů fyzicky uložených / umístěných v zahraničí).

Nejvhodnější jurisdikce: Estonsko

UPOZORNĚNÍ !!!

Ne všechny způsoby zde uvedené lze použít za všech okolností. Vždy závisí na aktuální daňové legislativě všech zúčastněných zemí. Některé způsoby mohou být dokonce za určitých okolností trestné. Každé konkrétní využití offshore společnosti konzultujte s daňovým poradcem nebo jiným specialistou! Způsoby využití offshore společností uvedené na této internetové stránce neslouží jako návod ke krácení daní! Provozovatel této stránky nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé aplikací postupů popsaných na této internetové stránce.