Žebříček anonymity států

11. 9. 2023

V rámci pravidelného vyhodnocování anonymity vlastníků společností došlo během třetího čtvrtletí roku 2023 pouze k mírnému posunu mezi jednotlivými jurisdikcemi.

Nejvyšší anonymita je nyní ve státě Delaware v USA, na druhém až třetím místě se umístily jurisdikce států Florida a Oregon v USA. Dříve preferované Marshallovy ostrovy se již mezi prvními pěti jurisdikcemi s nejvyšší anonymitou neumístily..

V jurisdikci Marshallovy ostrovy došlo ke změnám u nových společností, kdy je nutné oficiálně u registračního agenta zaregistrovat akcie na majitele. Paradoxně tak vykazují vyšší anonymitu společnosti s akciemi na jméno, které jsou nadále evidovány pouze v rámci společnosti a tedy z pozice veřejné moci zůstávají nedohledatelné. Rovněž je v této jurisdikci nutné podávat pravidelné reporty týkající se daňové rezidence jednotlivých společností.

Jurisdikce Delaware v USA nadále nevyžaduje, aby se do veřejného rejsříku zapisovala osoba společníka ani managera u společností typu LLC. Do jurisdikcí Delaware a Florida je navíc možné přestěhovat libovolnou offshore společnost z jiného státu při zachování právní kontinuity takové firmy. 

Při promyšlené architektuře firemní struktury lze výrazné prvky ochrany majetku zajistit i prostřednictvím společnosti založené ve Velké Británii.

Při vyhodnocování anonymity vycházíme především z následujících kriterií:

- veřejná dostupnost obchodního rejstříku;
- způsob uchovávání osobních údajů klientů v dané jurisdikci;
- povinnost vedení či předkládání účetnictví;
- akceptace firemní dokumentace bankovními ústavy;
- spolupráce (responzivita) státních orgánů při dožádání informací státními orgány jiných zemí;
- možnost vydávání akcií na majitele a případné restrikce při nakládání s nimi;
- politická stabilita jurisdikce a stálost právního řádu.

 

Pokud máte zájem o založení společností v některé z uvedených jurisdikcí, kontaktujte nás, prosím, na těchto Kontaktech.