Seychely - další změny v legislativě

1. 10. 2021

Následkem tlaku OECD došlo v měsíci září 2021 k dalším změnám v legislativě upravující právní rámec mezinárodních obchodních společností. S účinností od 06.02.2022 dojde k bezprecedentním změnám v oblasti účetnictví seychelských společností a z dříve prominentní offshore jurisdikce se stane jurisdikce prakticky nepoužitelná.

Přehled nejdůležitějších změn v legislativě:

S účinností od 06.02.2022 musí všechny seychelské společnosti nejméně dvakrát ročně zakládat u registračního agenta veškeré účetní doklad, a to alespoň v elektronické formě, a to vždy do konce měsíce následujícího po konci kalendářního pololetí.

Nejpozději do 06.02.2022 musí všechny společnosti založit u registračního agenta veškeré účetní doklady za posledních 7 kalendářních roků. Účetní doklady nejsou veřejně přístupné, nemají na ně dosah ani seychelské úřady bez předchozí žádosti.

Účetními doklady se rozumí:

  • dokumenty vztahující se k majetku společnosti a k jeho nabytí;
  • faktury, příjmové a výdajové doklady;
  • smlouvy, které se týkají společnosti;
  • bankovní výpisy;
  • další doklady, pokud jsou způsobilé ovlivnit hospodářský výsledek společnosti. 

Jsou-li dokumenty uloženy u agenta v elektronické podobě, musí společnost agentovi písemně sdělit, na jaké adrese se nachází originály účetních dokumentů.

Všechny společnosti, s výjimkou čistě holdingových společností s hodnotou majetku nižší než 3.000.000 USD, musí každoročně zpracovat účetní závěrku a tuto založit u registračního agenta nejpozději do 30.06. každého kalendářního roku za kalendářní rok předchozí. 

Závěr:

Na základě aktuálních požadavků seychelské legislativy jsme se rozhodli po 20 letech působení v této jurisdikci ukončit klientskou podporu a správu klientstkých společností, a to k 01.02.2022. Všichni stávající klienti byli notifikováni e-mailem a bylo jim navrženo alternativní řešení.