Kolaps bankovnictví v Lotyšsku (ABLV, RIETUMU)

27. 8. 2018

Některé lotyšské banky zastavily operace (RIETUMU, ABLV).

27.08.2018 - aktualizace

Podařilo se nám projít procesem ukončení blokace prostředků a jejich převodu na soukromý účet (za podmínky termínovaného vkladu ve výši 30 % z blokovaných prostředků). Proces byl relativně rychlý a nekomplikovaný, nicméně vyžadoval cestu do centrály banky v Rize. Několika klientům banka rovněž naúčtovala tzv. AML Risk Fee ve výši 2.400 - 4.800 EUR, ten se nám však podařilo během jednání v bance eliminovat.

Při jednání v bance se rovněž potvrdila i domněnka, která nás provázela již nejméně rok, a to že šikovní a chytří bankéři banku již dávno opustili.

15.08.2018 - aktualizace

Pro klienty banky, kteří byli nuceni převést prostředky z banky na svůj soukromý účet, máme k dispozici metodiku řešení nulového dopadu na daňovou povinnost klientů - fyzických osob. Pro poskytnutí takového řešení je třeba sjednat osobní schůzku - nelze vyřešit telefonicky ani e-mailem.

16.07.2018 - aktualizace

Banka nabízí nerezidentním klientům možnost převodu prostředků z bankovního účtu na soukromý účet skutečného vlastníka, který mu zůstane v RIETUMU nejméně po dobu tří let s tím, že 30 % prostředků bude deponovaných na termínovaném vkladu (s úročením 1,2 % p. a.). Zbytek prostředků na soukromém účtu bude volně disponibilních.

Výhodou tohoto řešení je skutečnost, že u naprosté většiny klientů budou deponované prostředky pod limitem pojištění vkladů garantovaným v rámci EU, tj. 100.000 EUR a neohrozí to tak aktiva klientů v případě úplného kolapsu banky.

28.05.2018 - aktualizace

RIETUMU Banka k dnešnímu dni uzavřela naprostou většinu bankovních účtů nerezidentních subjektů, následně prostředky z účtů převedla na technický účet, kde budou čekat (doufejme) na odeslání na nový účet klienta. Za zrušení účtu banka naúčtovala poplatek ve výši EUR 500.

21.05.2018 - aktualizace

Banka rozeslala klientům, kteří zaslali většinu due diligence dokumentů, zprávu, kde za vyplacení odškodného spojeného se zvýšeným rizikem v oblasti předpisů proti praní špinavých peněz je ochotna převést zbylé prostředky na bankovní účet stejného subjektu v jiném členském státě EU a zároveň OECD. Výši požadovaného "odškodného" (výpalného) se nám zatím nepodařilo zjistit.

23.04.2018 - aktualizace

Přes mnohačetné výhrůžky klientů řešením kauzy právní cestou a medializací odpovídá banka vesměs shodně na všechny invektivní zprávy: No Due Diligence = No Money.

17.04.2018 - aktualizace

Banka začala strhávat klientům poplatek za vedení účtu, který "je v rozporu s firemní politikou banky", částku 1.000 EUR měsíčně. V některých případech jsou účtovány i náklady spojené s prováděním due diligence klientů.

13.04.2018 - aktualizace

Situace pro klienty banky RIETUMU je neměnná, banka s klienty nekomunikuje, pokud se někomu podaří dovolat, tak nikdy kompetentnímu pracovníkovi. Společně s lotyšskou právní kanceláří analyzujeme možnosti právních kroků, současně již probíhá medializace této kauzy.

Dnes byla bance odeslána poslední výzva pro smírné urovnání kauzy obsahující požadavek, aby byly účty uvolněny.

04.04.2018

V průběhu měsíce března zastavily některé lotyšské banky veškeré operace. Situace začala být dramatická již v polovině měsíce února, kdy byl zatčen a obviněn z úplatkářství a praní špinavých peněz guvernér Lotyšské národní banky.

Počátkem měsíce března zastavila (a následně přišla o licenci) banka ABLV. Dne 19.03.2018 pozastavila operace všem nerezidentům i RIETUMU banka, která pod záminkou "nařízení regulátora" začala vymáhat od nerezidentních klientů velice rozsáhlé due diligence, doložení velkého množství dokumentů a do jejich doložení zmrazila účty pro všechny operace.

Situace se jeví problematická zejména v kontextu toho, že banka na předložené dokumenty nereaguje, resp. je s velkým zpožděním bezdůvodně odmítá. Lze pouze doporučit, aby se klienti pokusili splnit požadavky banky co nejdříve a podařilo se jim uvolnit prostředky v co nejkratší době. Za obstrukcemi ze strany banky lze spatřovat snahu zabránit masovému výběru peněz z banky. Analýzou lotyšského bankovního systému bylo zjištěno, že 33 % bankovních účtů v lotyšských bankách patří offshore společnostem nebo lotyšským nerezidentům s na těchto účtech je uloženo 46,5 % veškerých peněžitých vkladů v lotyšských bankách.