BREXIT - vystoupení Velké Británie z EU

23. 1. 2020

V referendu konaném dne 23.06.2016 rozhodli obyvatelé Velké Británie o odchodu země z Evropské unie. V lednu 2020 je konečně zřejmé alespoň datum, ke kterému se tak stane - 31. leden 2020. Na našich webových stránkách budeme přinášet podrobné informace a analýzy dopadů této události zejména do daňové, ale i do mezinárodně - právní oblasti.

Ve svém projevu dne 17.01.2017 prohlásila britská premiérka Theresa May, že Velká Británie nemá zájem se stát součástí jednotného trhu EU a odmítla jakoukoliv hlubší integraci s EU jako s celkem. Dne 24.01.2017 rozhodl Nejvyšší soud ve Velké Británii o nutnosti schválit aktivaci článku 50 Lisabonské smlouvy, tj. oznámení o vystoupení z EU, britským parlamentem. Ten tak učinil oběma svými komorami dne 13.03.2017, kdy Brexit bezpodmínečně schválila i Sněmovna lordů. Dne 16.03.2017 podepsala zákon o zahájení Brexitu i královna Alžběta II.

Dne 29.03.2017 obdržel předseda Evropské rady Donald Tusk od britského zástupce při EU Tim Barrowa dopis, který oficiálně oznamuje, že Velká Británie hodlá vystoupit z unie. Spouští se tak podle článku 50 Smlouvy o EU dvouleté období, během něhož mají Evropská unie a Velká Británie vyjednat podobu svých vztahů. Podle Lisabonské smlouvy po uplynutí této lhůty země z EU vystupuje, ať už s dohodou nebo bez ní.

Ještě před samotným aktem výpovědi unikl z Evropského parlamentu návrh rezoluce EP ohledně Brexitu (deník The Guardian jej zveřejnil zde), v jedenáctistránkové, vůči Londýnu poměrně přísné rezoluci, europoslanci mimo jiné uvádějí, že Británie v příštích dvou letech nezíská žádnou dohodu s EU o volném obchodu, a příslušné dohody by si tak měla vyjednat s jednotlivými zeměmi, dokud je ještě členem. Případné přechodné období zmírňující dopady brexitu by podle rezoluce nemělo trvat více než tři roky.

Proces vyjednávání byl fakticky zahájen dne 19.06.2017 a prozatím je rozdělen do čtyřech týdenních vyjednávacích bloků (proběhnou v červnu, červenci, září a říjnu).

Dne 10.11.2017 oznámila premiérka Velké Británie, že k vystoupení z Evropské unie dojde dne 29.03.2019 v 23.00 hodin londýnského času. Toto datum bude rovněž zakotveno v zákoně, aby se do budoucna vyloučily jekékoliv pochybnosti, nicméně následně byl tento termín několikrát posunut. Aktuálním datem BREXITu je 31.01.2020.

Po prosincových parlamentní volbách, ve kterých s převahou zvítězili britští konzervativci, se otevřela cesta k ratifikaci BREXITové dohody a dne 22.01.2020 ji ratifikovaly obě komory britského parlamentu. O ratifikaci dohody bude ještě hlasovat Evropský parlament dne 29.01.2020, zde se ale ve schvalovacím procesu žádné překážky neočekávají.

Po 31. lednu by tak mělo začít běžet 11-ti měsíční přechodné období, ve kterém by se Velká Británie a EU měly sjednat novou vzájemnou dohodu o partnerství, obchodu, pohybu osob, služeb a kapitálu. Stále tak nelze vyloučit ani takzvanou tvrdou formu BREXITu, tedy odchod Velké Británie z EU bez jakékoliv následné dohody. V tomto případě by pro obchodní vztahy mezi oběma subjekty začala platit pravidla WTO (Světové obchodní organizace) a Velká Británie by se tak ve vztahu k EU dostala na úroveň zemí třetího světa.

Jak minimalizovat problémy spojené s BREXITem?